Menu

tap-trans

[Mature] Koi no Kotoba c3

"Koi no Kotoba"Download
Reader
“Koi no Kotoba c3”.
Next up is…

[Mature] Koi no Kotoba c2

"Koi no Kotoba"Download
Reader
“Koi no Kotoba c2”.
There aren’t any other sites that I should be uploading this to, are there?

[Mature] Koi no Kotoba c1

"Koi no Kotoba"Download
Reader
“Koi no Kotoba c1”.
And this is finally up too…
There’s no way Batoto will accept this, according to their rules.